Κατοικίας

«Επειδή δεν είναι απλά ένα κτίριο, είναι το σπίτι μας»

«Επειδή δεν είναι απλά ένα κτίριο, είναι το σπίτι μας»

Η κατοικία μας είναι ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχει αποκτηθεί με τους κόπους μιας ζωής και είναι εκτεθειμένη σε μια σειρά από κινδύνους, οι συνέπειες των οποίων μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα δαπανηρές εφόσον εμφανιστούν.

Τι προσφέρει λοιπόν μια ασφάλεια κατοικίας;

-Μου δίνει τη δυνατότητα να αποκαταστήσω ζημιές από διαρροή σωληνώσεων, φυσικά φαινόμενα, κακόβουλες ενέργειες κ.α. και να επαναφέρω την κατοικία μου στην αρχική της κατάσταση ή ακόμη και να δημιουργήσω την κατοικία μου από την αρχή σε περίπτωση ολικής καταστροφής από φωτιά ή σεισμό.

-Μου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσω ξανά όλα όσα θα κλαπούν από την κατοικία μου (έπιπλα, συσκευές, ρούχα κλπ) σε περίπτωση διάρρηξης.

-Καλύπτει ζημίες που θα προκληθούν σε τρίτους από ευθύνη που απορρέει από την ιδιωτική μου ζωή ή την ιδιοκτησία της κατοικίας μου. Π.χ. ζημιές σε τρίτους από μετάδοση πυρκαγιάς ή από νερά, σωματικές βλάβες από αθλητική δραστηριότητα, ατυχηματική ζημία σε πολυκατάστημα, ζημία αυτοκινήτου ή τραυματισμός ατόμου από αντικείμενο που έπεσε από το μπαλκόνι κ.α. (Εξαιρετικά σημαντική παροχή διότι πέρα από την αποκατάσταση της δικής μου περιουσίας, καλύπτει και τα έξοδα όλων εκείνων που ζημιώθηκαν εξαιτίας μου.)

– Καλύπτει τη δόση του δανείου μου όσο το σπίτι δεν είναι σε θέση να κατοικηθεί λόγω εργασιών ή καλύπτει το μίσθωμα για τον ίδιο λόγο εφόσον η κατοικία ενοικιάζεται σε κάποιον τρίτο.

Όλα τα παραπάνω είναι μερικά μόνο από τα πολλά οφέλη που μπορεί να έχει κάποιος ασφαλίζοντας την κατοικία του και μπορεί να το πετύχει με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. Ένα πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης μπορεί να κοστίζει λιγότερο από 1€ ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας.

Ελάτε να δούμε από κοντά πως μπορούμε να προστατεύσουμε εσάς και την περιουσία σας.