Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος

«Τίποτα δεν είναι πιο απρόβλεπτο από ένα ατύχημα και τις συνέπειές του»

«Τίποτα δεν είναι πιο απρόβλεπτο από ένα ατύχημα και τις συνέπειές του»

Το ατύχημα είναι από τη φύση του ένα απρόβλεπτο γεγονός το οποίο μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος και αν βρισκόμαστε. Επίσης εξίσου απρόβλεπτα είναι και τα αποτελέσματα ενός ατυχήματος που μπορεί να κυμαίνονται από μερικούς ελαφρείς τραυματισμούς έως και σοβαρά περιστατικά όπως αναπηρίες (προσωρινές ή/και μόνιμες) ή ακόμη και απώλεια ζωής.

Παίρνοντας ως δεδομένο ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η τρίτη συχνότερη αιτία θανάτου είναι τα τροχαία ατυχήματα μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο πραγματική είναι η ανάγκη για προστασία. Το γραφείο μας προσφέρει πληθώρα ασφαλιστικών λύσεων στους ασφαλισμένους του ανάλογα με τον βαθμό κάλυψης που απαιτούν οι συνθήκες ζωής τους ή με το χρηματικό ποσό που επιθυμούν να διαθέσουν για την ασφάλιση αυτή.

Ενδεικτικά, μερικές από τις καλύψεις που διατίθενται είναι:

– Απώλεια ζωής από ατύχημα 

– Ολική ανικανότητα για εργασία από ατύχημα 

– Μερική ανικανότητα για εργασία από ατύχημα 

– Απώλεια εισοδήματος λόγω πρόσκαιρης ανικανότητας από ατύχημα 

– Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη συνεπεία ατυχήματος 

Ελάτε να δούμε μαζί πως μπορείτε να προστατεύστε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε από τις οικονομικές συνέπειες ενός ατυχήματος.