Διαχειρηση αιτηματων και παραπονων

Διατηρούμε ενεργούς διαύλους επικοινωνίας, ώστε να μπορείτε να εκφράσετε τυχόν προβληματισμό σας, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας.

Είμαστε κοντά σας για να επιλύσουμε τηλεφωνικά οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί ή να σας ενημερώσουμε για το χρόνο που θα απαιτηθεί για να σας δώσουμε απάντηση, χρόνο που για απλά θέματα δεν υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες.

Για ζητήματα που απαιτούν περισσότερο χρόνο, επικοινωνούμε μαζί σας εντός δύο εργάσιμων ημερών και σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που ακολουθήσω προκειμένου να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Το Κέντρο Επικοινωνίας μας είναι στη διάθεσή σας κατά τις εργάσιμες ημέρες 8:30 – 14:30 καθημερινά, και Δευτέρα – Τρίτη- Πέμπτη – Παρακευή επιπλέον 18:00 – 20:30 , στο τηλέφωνο 2331067474.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να μας υποβάλετε το θέμα σας εγγράφως, επικοινωνήστε μαζί μας:

   -μέσω e-mail στο : info@asfaleies-veria.gr   ή

   -στέλνοντας επιστολή στη διεύθυνση:

         Κωνσταντίνος Κοντοκώστας

         Αγίου Αντωνίου 1, Βέροια – Πλατεία Αγίου Αντωνίου, 59131, ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής του γραπτού παραπόνου σας, θα λάβετε άμεσα απόδειξη ότι το παραλαβαμε, όπου και θα ενημερωθείτε για το χρονικό διάστημα που δεσμεόμαστε για την διευθέτησή του, το οποίο σε καμία περίπτωση δε θα ξεπερνά τις 50 ημερολογιακές ημέρες, όπως ορίζεται ρητά από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν για έκτακτους λόγους εκτιμούμε ότι δεν θα είμαστε σε θέση να σας απαντήσουμε εντός του χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο έχουμε δεσμευτεί, θα σας ενημερώσουμε εγγράφως για τον νέο πιθανολογούμενο χρόνο ολοκλήρωσης της διερεύνησης του παράπονου και της παραλαβής της απάντησης από εμάς.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η υποβολή παραπόνου από μέρους σας δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεών σας. Επιπλέον, παράλληλα με την υποβολή παραπόνου σας ή στην περίπτωση που δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντηση μας στο παράπονό σας, έχετε πάντα τη δυνατότητα να απευθυνθείτε στις αρμόδιες Αρχές για την εξωδικαστική διευθέτηση του παραπόνου σας, όπως οι παρακάτω:

i. H Γενική Γραμματεία Καταναλωτή μέσω του διαδικτυακού της τόπου www.efpolis.gr , συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα παραπόνων

ii. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή μέσω του διαδικτυακού τόπου www.synigoroskatanaloti.gr. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη αρχή δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που υποβάλλονται πέρα των 3 μηνών από την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώσης της βλαπτικής γι’αυτόν πράξης ή παράλειψης που συνιστά την καταναλωτική διαφορά, και

iii. η Τράπεζα της Ελλάδος (ως η αρμόδια εποπτική αρχή) μέσω του διαδικτυακού της τόπου στη διεύθυνση www.bankofgreece.gr συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας επιλέγοντας τον τίτλο «Παράπονα και Καταγγελίες για ασφαλιστικές εταιρίες».

Βοηθώντας τον ασφαλιστή σας να σας βοηθήσει

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο, υπάρχουν κάποια απλά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να σας βοηθήσω όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται:

Ενεργήστε άμεσα: όσο καθυστερείτε να υποβάλετε το παράπονό σας, τόσο πιο ασαφή μπορούν να γίνουν τα γεγονότα και τόσο πιο δύσκολη να είναι η επίλυσή του.

Δώστε μου στοιχεία ταυτοποίησης: αναφέρετε ξεκάθαρα το ονοματεπώνυμό σας, τον αριθμό συμβολαίου σας, καθώς και κάθε άλλη διευκρινιστική πληροφορία.

Να είστε σαφείς: προσπαθήστε να συνοψίσετε ποιο ακριβώς είναι το παράπονό σας. Μην αναφέρετε πολλές λεπτομέρειες. Εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, παραθέστε τα γεγονότα με χρονική σειρά, κατά προτίμηση με ημερομηνίες και περιγραφή περιστατικών, τηλεφωνικών κλήσεων, επιστολών, συναντήσεων κ.ο.κ.

Πείτε μου ποιο είναι το αίτημά σας: αναφέρετέ μου τί θεωρείτε ότι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει για να διορθωθεί το πρόβλημα.

Το παράπονό* σας θα ακουστεί και θα αντιμετωπιστεί δίκαια και γρήγορα, καθώς και ότι τα δικαιώματα που απορρέουν από την συνεργασία μας

*Παράπονο ή αιτίαση όπως περιγράφεται στην απόφαση 3/08.01.2013 είναι ο εξής:

Η εκδήλωση δυσαρέσκειας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η οποία σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται, με οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. συμβαλλόμενος/λήπτης της ασφάλισης, ασφαλισμένος, δικαιούχος ασφαλίσματος, ζημιωθείς τρίτος στις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Παράπονα δε θεωρούνται, σύμφωνα με το νόμο, οι αναγγελίες ασφαλιστικών απαιτήσεων, οι αιτήσεις αποζημίωσης καθώς και αιτήματα που σχετίζονται με το συμβόλαιό σας και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων για αυτό.