Συνήθεις ερωτήσεις

  • Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος;

  • Τί κάνω σε σύγκρουση με ανασφάλιστο όχημα

  • Τι κάνετε αν το ανασφάλιστο όχημα απομακρυνθεί πριν φτάσει η Τροχαία;

  • Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός και ποιες Εταιρίες συμμετέχουν;

  • Ατύχημα με Όχημα με ξένες Πινακίδες

  • Ατύχημα στο εξωτερικό