ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ατυχήματος;

1) Έλεγχος για τυχόν τραυματίες και συλογή στοιχείων εμπλεκομένων (ιδιοκτήτη, οδηγών, οχημάτων, τυχόν μαρτύρων)

2) Κλήση Φροντίδας Ατυχήματος Ασφαλιστικής για Επιτόπου Συμπλήρωση Φιλικής δήλωσης ατυχήματος και φωτογράφηση εμπλεκομένων οχημάτων (από εκπρόσωπο της φροντίδας) ή δήλωση Ατυχήματος στον ασφαλιστή μετά το ατύχημα εντός 8 ημερών

3) Κλήση ασθενοφόρου (166) και τροχαίας (100) σε περίπτωση τραυματισμού

4) Απαραίτητη η κλήση τροχαίας (100) σε περίπτωση εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα

Σύγκρουση με ανασφάλιστο όχημα

Την κάλυψη ζημιών από ανασφάλιστο όχημα την αναλαμβάνει το Επικουρικό Κεφάλαιο των Ασφαλιστικών Εταιρειών (Υπατίας 5, 105 57 Αθήνα, τηλ. 210 33 27 400, fax 210 33 27 426-7, www.epikef.gr, e-email: auxifund@epikef.gr ). Δυστυχώς, όμως, η διαδικασία αποζημίωσης είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και μπορεί να διαρκέσει έως 2 χρόνια. Για αυτό το λόγο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να επιλέξετε την προαιρετική κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα που παρέχουν οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες και έτσι να αποζημιωθείτε άμεσα από την δική σας ασφαλιστική. Για να λάβετε την αποζημίωση θα πρέπει:

1) Nα είναι ενεργή η κάλυψη στο συμβόλαιό σας

2) Να καλέσετε την Τροχαία στο τόπο ατυχήματος ώστε να καταγράψει ότι το υπαίτιο όχημα είναι ανασφάλιστο και να υπογράψει ο ανασφάλιστος οδηγός ότι ευθύνεται αποκλειστικά

3) Να καλέσετε την Φροντίδα Ατυχήματος προκειμένου να καταγράψει το συμβάν, να κάνετε την αρνητική δήλωση και εάν χρειαστεί να ρυμουλκήσει το όχημά σας. (το τηλέφωνο επικοινωνίας της φροντίδας ατυχήματος βρίσκεται γραμμένο σε κάθε συμβόλαιο και παρέχει 24ωρη εξυπηρέτηση)

4) Να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστή σας ή την ασφαλιστική σας εταιρεία για να ενημερωθείτε για τις απαραίτητες ενέργειες.

Τι κάνετε αν το ανασφάλιστο όχημα απομακρυνθεί πριν φτάσει η Τροχαία;

Στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός εγκαταλείψει τον τόπο του ατυχήματος, θα πρέπει άμεσα:

1) Να σημειώσετε τον αριθμό κυκλοφορίας του υπαιτίου οχήματος και αν μπορέσετε, την μάρκα, το μοντέλο και το χρώμα του

2) Να προσπαθήσετε να βρείτε μάρτυρες του συμβάντος και να τους ζητήσετε τα στοιχεία τους.

3) Να καλέσετε την Φροντίδα ατυχήματος να καταγράψει το συμβάν, να βγάλει φωτογραφίες και να ρυμουλκήσει το όχημα σε περίπτωση που χρειαστεί

4) Να καλέσετε την Τροχαία να έρθει στον τόπο του ατυχήματος για να καταγράψει το συμβάν ή και να υποβάλετε μήνυση για εγκατάλειψη σε βάρος του οδηγού του οχήματος (η μήνυση επιβαρύνεται με έξοδα).

Εάν εντοπιστεί ο υπαίτιος οδηγός και αποδεχθεί την υπαιτιότητά του μετά την υποβολή της μήνυσης, τότε το τμήμα ζημιών της ασφαλιστικής σας κινεί τις διαδικασίες ώστε να αποζημιωθείτε κάνοντας χρήση της κάλυψης ζημιάς από ανασφάλιστο όχημα. Σε περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός δεν αποδεχθεί την ευθύνη του, τότε θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον δικηγόρο σας ή την υπηρεσία νομικής προστασίας που παρέχουν προαιρετικά οι ασφαλιστικές εταιρείες, εφόσον την έχετε επιλέξει κατά την σύναψη του ασφάλιστηρίου συμβολαίου του οχήματός σας.

Να θυμάστε ότι πρέπει πάντα να καλείτε την Τροχαία για να καταγράψει το συμβάν! Το αντίγραφο καταγραφής της Τροχαίας είναι το μόνο έγγραφο που διασφαλίζει τα συμφέροντά σας και είναι προϋπόθεση για την ασφαλιστική κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα.

Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός και ποιες Εταιρίες συμμετέχουν;

Σε περίπτωση ατυχήματος, οι εμπλεκόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο του Φιλικού Διακανονισμού, ώστε οι διαδικασίες αποζημίωσης να γίνουν γρηγορότερα.

Καλώντας την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης της ασφαλιστικής σας εταιρίας , από σταθερό ή κινητό, το συντονιστικό κέντρο θα στείλει το συντομότερο, στον τόπο του συμβάντος, εξειδικευμένο προσωπικό για να αναλάβει όλες τις διαδικασίες.

Η Φιλική Δήλωση ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα συμμετέχουν οι περισσότερες ασφαλιστικές Εταιρίες.

Οι Εταιρίες που συμμετέχουν στον Φιλικό Διακανονισμό είναι:
AIG EUROPE LIMITED
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α.
AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
PRIME INSURANCE LTD
EFG EUROLIFE Α.Ε.Γ.Α.
ERGO Α.Α.Ε.Ζ
GENERALLI HELLAS Α.Α.Ε
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.
INTERAMERICAN Α.Ε
INTERASCO Α.Ε.Γ.Α
INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.
PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α
ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α-ΜΙΝΕΤΤΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
HD INSURANCE LTD

Ατύχημα με Όχημα με ξένες Πινακίδες;

Σε περίπτωση που εμπλακείτε (εντός Ελλάδας) σε ατύχημα με όχημα που φέρει μη-Ελληνικές πινακίδες:

1) Καλέστε την Τροχαία για να καταγράψει το ατύχημα.

2) Φροντίστε να σημειώσετε σωστά τον αριθμό κυκλοφορίας του αλλοδαπού οχήματος και την χώρα προέλευσής του.

3) Σημειώστε οπωσδήποτε την μάρκα και τον τύπο του αλλοδαπού αυτoκινήτου.

4) Ζητήστε από τον αλλοδαπό οδηγό την πράσινη κάρτα του ή το ασφαλιστήριο του. Αν υπάρχει δυνατότητα, φωτοτυπήστε την πράσινη κάρτα ή το ασφαλιστήριο ή κόψτε το αντίγραφο της πράσινης κάρτας ή της συνοριακής ασφάλισης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό αντιγράψτε λεπτομερώς τις παραγράφους 3 ,4, 5 και 10 της πράσινης κάρτας. Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστηρίου,αντιγράψτε το όνομα της αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας, τον αριθμό συμβολαίου και ημερομηνίες ισχύος.

Επικοινωνήστε το ταχύτερο με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης για περαιτέρω οδηγίες.

Το Ελληνικό Γραφείο αναλαμβάνει τον διακανονισμό κάθε ατυχήματος που προκλήθηκε στην Ελλάδα από όχημα το οποίο φέρει πινακίδες άλλου κράτους μέλους του Συστήματος Πρασίνων Καρτών και είναι εφοδιασμένο με Πράσινη Κάρτα ή Πιστοποιητικό Συνοριακής Ασφάλισης ή προέρχεται από χώρα κράτους -μέλους της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. Σε περίπτωση που η ξένη ασφαλιστική εταιρία έχει Διορισμένο Ανταποκριτή στην Ελλάδα το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης είναι αρμόδιο να σας παραπέμψει στον ανταποκριτή της ξένης ασφαλιστικής εταιρίας στην Ελλάδα για να αναλάβει το διακανονισμό του ατυχήματος, υπό την επίβλεψη του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης και σύμφωνα πάντα με τους όρους της Ενοποιημένης Συμφωνίας. Μπορείτε να αναζητήσετε τους διορισμένους ανταποκριτές των αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα πατώντας: Ανταποκριτές Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιριών. Σε περίπτωση που η ξένη ασφαλιστική εταιρία δεν έχει διορίσει Ανταποκριτή της στην Ελλάδα, ο διακανονισμός του ατυχήματος γίνεται με την φροντίδα του ελληνικού Γραφείου, το οποίο διορίζει μία ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση μέλος του να αναλάβει τον διακανονισμό της συγκεκριμένης ζημίας.

Ατύχημα στο Εξωτερικό

Σε περίπτωση που εμπλακείτε σε ατύχημα στο εξωτερικό επικοινωνήστε με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της χώρας που βρίσκεστε για περαιτέρω οδηγίες. Σας επισημαίνουμε ότι στο πίσω μέρος της Πράσινης Κάρτας σας, αναγράφονται όλα τα στοιχεία των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης των χωρών που μετέχουν στο Σύστημα.

Σε περίπτωση που ευθύνεστε εσείς για το ατύχημα, δώστε στον άλλο οδηγό αντίγραφο της πράσινης κάρτας σας ή του ασφαλιστήριου συμβολαίου σας, και επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρία ή με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της χώρας που βρίσκεστε για να δηλώσετε το ατύχημα.

Σε περίπτωση που δεν ευθύνεστε εσείς για το ατύχημα, και διεκδικείτε αποζημίωση φροντίστε να κρατήσετε πλήρη στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης του οχήματος που σας χτύπησε και να ζητήσετε από τον άλλο οδηγό να κάνει δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρία όπου θα πρέπει να απευθυνθείτε για την αποζημίωσή σας εάν το αυτοκίνητο σας πρέπει να επισκευαστεί όσο βρίσκεται στο εξωτερικό.

Εάν το ατύχημα, στο οποίο δεν είστε εσείς υπαίτιος, έχει συμβεί σε χώρα της ΕΕ μπορείτε να διεκδικήσετε την αποζημίωσή σας επιστρέφοντας στην Ελλάδα απευθυνόμενος για πληροφορίες είτε στο Επικουρικό Κεφάλαιο της Ελλάδας, όπου λειτουργεί το Κέντρο Πληροφοριών με τους αντιπροσώπους ζημιών των ασφαλιστικών εταιριών κρατών-μελών της Ε.Ε. είτε στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Οργανισμός Αποζημίωσης), στην περίπτωση που η αλλοδαπή εταιρία δεν έχει διορίσει αντιπρόσωπο στην Ελλάδα. Οι αντιπρόσωποι ζημιών 4ης Οδηγίας των αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών.

τηλ. 210 3327490

φαξ: 210 3327477

email: ic@epikef.gr.